Materiały i sprzęt do instalacji piorunochronnych

Napisany przez dnia Gru 3, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Instalacje piorunochronne służą do zabezpieczenia budynków przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Instalacja składa się ze .zwodu, którego zadaniem jest przyjmowanie ładunku elektrycznego w chwili wystąpienia wyładowania oraz z przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających i uziomów, po których ładunek spływa do ziemi. Instalacja piorunochronna prowadzona jest po dachach i ścianach budynków. Na zwody, przewody odprowadzające i uziemiające oraz uziomy poziome stosuje się druty stalowe, linki i płaskowniki stalowe i miedziane. Uziomy pionowe wykonuje się z rur .stalowych.

W skład osprzętu do instalacji piorunochronnych wchodzą:

  • a) uchwyty i .zaciski do zamocowania zwodów, przewodów od-prowadzających i uziemiających na dachach i ścianach budynków,
  • b) zaciski do wykonania połączeń między zwodami i przewodami odprowadzającymi,
  • c) zaciski probiercze do połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi,
  • d) osłony do przewodów uziemiających służące do ochrony przed uszkodzeniem przewodu uziemiającego na odcinku prowadzonym bezpośrednio nad ziemią.

Uchwyty i zaciski do zamocowania zwodów, przewodów odprowadzających oraz uziemiających przystosowane są do podłoża, do.-którego mają być przymocowane. Wykonane są one z blachy stalowanej ocynkowanej o- grubości 2—2,5 mm.

Zaciski do połączenia zwodów i przewodów odprowadzających składają się z dwóch płytek z blachy stalowej o grubości 2 do 2,5 mm połączonych śrubami. Całość zabezpieczona jest przed •korozją przez ocynkowanie. Produkowane .są dwa rodzaje zacisków: do połączenia przewodów biegnących równolegle lub krzyżujących się. Zaciski probiercze składają się z dwóch części wykonanych jako odlewy z mosiądzu lub innych stopów metali kolorowych. Obydwie części skręcone są śrubami stalowymi ocynkowanymi. Do zamocowania przewodu odprowadzającego i uziemiającego służą otwory zaopatrzone we wkręty dociskowe. Osłony do przewodów uziemiających wykonywane są z odcinków rur stalowych, do których przyspawane są uchwyty do wmurowania. W celu zabezpieczenia przed korozją osłony pokrywa się lakierem ochronnym. Warunki magazynowania. Omówiony sprzęt należy magazynować luzem w pomieszczeniach zamkniętych, na regałach, półkach lub w skrzyniach transportowych ustawionych na .pomostach. W pomieszczeniach magazynowych należy utrzymywać wilgotność względną powietrza 50—75% i temp. powyżej 0 °C. Dostępność produktów w sklepie automatyka websystem.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 7.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)