Gwarancja bezpieczeństwa depozytów bankowych

Napisany przez dnia Lut 10, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Często zakładając depozyt bankowy obawiamy się, czy na pewno jest to usługa bezpieczna. Tymczasem lokata bankowa jest jedną z najbezpieczniejszych bankowych usług. Zapewnia naszym środkom finansowym bezpieczne schronienie, a poza tym stwarza możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków.

lokataOprocentowanie lokat aktualnie utrzymuje się na poziomie 3%. Lokaty krótkoterminowe wydają się bezpieczniejsze, bo nasze pieniądze zostają „zamrożone” na krótki czas i w związku z tym istnieje niewielkie ryzyko bankructwa instytucji finansowej, której powierzyliśmy nasze oszczędności. Tymczasem lokaty długoterminowe są równie bezpieczne, gdyż w sytuacji upadku banku nasze pieniądze są chronione przez wyznaczoną do tego instytucję, jaką jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 r. na mocy Ustawy. Rola BFG jest ogromna. Instytucja Funduszu spełnia cały szereg różnorakich funkcji, ale najważniejszą z punktu widzenia klientów banków jest zabezpieczenie depozytów bankowych. Dokonują wpłaty swojego kapitału na bankowy depozyt, jakim jest na przykład lokata bankowa, otrzymujemy gwarancję, że jeśli wybrany przez nas bank ogłosi upadłość, nie pozostaniemy stratni. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odpowiedzi na nasz wniosek, zwraca utracony kapitał wraz odsetkami naliczonymi dotychczas w wyniku oprocentowania depozytu. Dzięki działaniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lokaty bankowe stają się jedną z najbezpieczniejszym usług bankowych. Zakładając lokatę bankową, nie musimy obawiać się zatem utraty kapitału. Pieniądze ulokowane w banku są więc odpowiednio chronione. Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoim działaniem większość banków w Polsce. Gwarancji BFG podlegają wszystkie banki w kraju, które otrzymały licencję Komisji Nadzoru Finansowego. W sytuacji bankructwa instytucji finansowej, Fundusz zwraca deponentom powierzony bankom kapitał wraz z odsetkami. Zwrot wynosi nawet 100% powierzonych bankowi środków finansowych, o ile suma zwracanych pieniędzy nie przekracza 430 tysięcy złotych, co stanowi równowartość 100 tysięcy euro. Gwarancji BFG podlegają również banki spółdzielcze i wybrane banki zagraniczne.

Jeśli bank, w którym założyliśmy depozyt upadnie, należy niezwłocznie złożyć odpowiedni wniosek z prośbą o zwrot utraconego kapitału. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek dokonać wypłaty pieniędzy w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia, w którym złożymy wniosek o takowy zwrot. Jako klient jesteśmy zobligowani do złożenia dyspozycji przelewu w podanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny miejscu. Jeśli nie dopilnujemy terminu złożenia wniosku, nasz kapitał nie zostanie nam zwrócony.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiednim zabezpieczeniem, jakie powinna posiadać najlepsza lokata terminowa dostępna w polskich bankach w 2014 roku. A zatem zanim podejmiemy decyzję o podpisaniu z bankiem umowy na założenie lokaty bankowej sprawdźmy, czy wybrany przez nas bank jest objęty działaniem Funduszu Gwarancyjnego. BFG ma wiele funkcji, nie tylko zabezpiecza depozyty bankowe, wśród których wyróżnić można lokaty bankowe i konta oszczędnościowe, ale także wspiera działalność banków zagrożonych upadłością i prowadzi analizy ich funkcjonowania.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 1.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)