Automatyzacja zasilania obrabiarek

Napisany przez dnia Gru 3, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Typ i konstrukcja urządzeń do automatycznego zasilania zależą przeważnie od rodzaju materiałów czy półwyrobów, które mają być podawane. Można przede wszystkim rozróżnić: a) drut lub taśmę dostarczane w zwojach, b) materiał prętowy i materiał w sztukach. Zasilanie materiałem w zwojach jest typowe dla maszyn do przeróbki plastycznej na zimno. Urządzenia zasilające odpowiednio do sposobu chwytania materiału można podzielić na: haczykowe, wałkowe i zaciskowe. Przy zasilaniu materiałem prętowym materiał partiami jest dostarczany na stanowisko zasilania. Podawanie najczęściej odbywa się przez wykorzystanie pochylni dla ruchu poprzecznego i urządzenia pneumatycznego do podawania osiowego. Oprócz magazynków umocowanych trwale na obrabiarce, stosuje się magazynki wymienne, które mogą być załadowywane półwyrobami poza obrabiarką, ręcznie lub za pomocą urządzeń załadowczych. W tym ostatnim przypadku ew. zacięcia urządzenia załadowczego nie powodują przestojów obrabiarki. Jeżeli obrabiarki wykonujące kolejno operacje są oddalone od siebie, liczba potrzebnych magazynków rośnie, stąd duże znaczenie ma ich koszt. Magazynki są zwykle wykonane z elementów prasowanych, a ostatnio coraz szerzej stosuje się magazynki plastykowe. Sztuki duże i o złożonych kształtach orientuje się ręcznie i układa na stanowisku załadowczym, skąd są pobierane automatycznie. Według badań radzieckiego instytutu ENIMS 20-4-70% czasu pomocniczego przy obróbce małych i średnich części, a 50-^-70% przy obróbce części dużych zajmują czynności zakładania i zdejmowania części z obrabiarki. Wskazuje to na korzyści, jakie można by osiągnąć przy zautomatyzowaniu tych czynności.

Czynności wykonywane przez urządzenia zasilające drobnymi półwyrobami są następujące:

  1. uchwycenie półwyrobu, zorientowanie, tj. nadanie mu właściwego położenia w przestrzeni i przekazanie w tym położeniu do zasobnika,
  2. zebranie w zasobniku takiej liczby zorientowanych półwyrobów, aby zapewnić ciągłość pracy obrabiarki, nawet przy chwilowych przerwach w pracy mechanizmu orientującego,
  3. wydawanie półwyrobów z zasobnika pojedynczo lub w partiach żądanych,
  4. przemieszczanie półwyrobów z zasobnika do strefy działania narzędzia.

Urządzenia zasilające mogą niekiedy spełniać dodatkowe funkcje, jak zabezpieczenie przed uszkodzeniem narzędzi lub obrabiarki w przypadku przedostania się ciała obcego, usuwanie nieprawidłowo zorientowanych półwyrobów, które przeszły do zasobnika, zatrzymywanie maszyny przy wyczerpaniu zapasu półwyrobów w zasobniku itd. Urządzenia zasilające zasadniczo obsługują jedno stanowisko i po przejściu przez daną maszynę, przed następną operacją, półwyrób powinien być na nowo orientowany. Urządzenia zasilające nie są związane wyłącznie z produkcją masową. Przy rozwiązaniach, które umożliwiają szybkie dostosowanie urządzenia podającego do podawania innych części różniących się wymiarem, ale podobnych kształtem — można zautomatyzować podawanie nawet przy produkcji seryjnej. Konstrukcja urządzeń zasilających zależy od kształtu i wymiarów półwyrobów, wymagań co do dokładności orientacji, konstrukcji obrabiarki i powtarzalności serii.

Po więcej informacji odwiedź falowniki.info

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 7.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)